نویسنده = مهاجری، عبدالرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فلور، شکل‌های رویشی و انتشار جغرافیایی عناصر گیاهی منطقه مرتعی یحیی‌آباد (نطنز)

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 1-12

شبنم عباسی؛ سعید افشارزاده؛ عبدالرضا مهاجری