نویسنده = صادقی‌پور، حمیدرضا
تعداد مقالات: 2
1. تغییرات بیوشیمیایی طی زوال بذرهای کدوی تخم کاغذی: پراکسیداسیون لیپید و صدمات غشا

دوره 6، شماره 20، بهار 1393، صفحه 97-112

فرشید ‌قادری‏فر؛ افشین سلطانی؛ حمیدرضا صادقی‌پور