نویسنده = خاوری‌نژاد، رمضانعلی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه برخی از شاخص‌های فیزیولوژیک زوفا (Hyssopus officinalis) در مرحله رویشی تحت تأثیر تنش شوری

دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 81-94

10.22108/ijpb.2016.20695

ام‌البنین جهانتیغ؛ فرزانه نجفی؛ حسنعلی نقدی بادی؛ رمضانعلی خاوری‌نژاد؛ فروغ سنجریان


2. اثر سالیسیلیک اسید بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss.) تحت تنش شوری

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 57-70

زهرا رضایت‌مند؛ رمضانعلی خاوری‌نژاد؛ غلامرضا اصغری