نویسنده = ولیزاده، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط نشانگرهای آنزیمی با صفات کمّی در خانواده‌های ناتنی یونجه

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 133-142

حسین محمدزاده جلالی؛ مصطفی ولیزاده؛ محمد مقدم؛ مریم احمدی