نویسنده = احمدی خویی، معصومه
تعداد مقالات: 2
2. سنجش میزان ترکیبات فنولیک و اسانس در ژنوتیپ‌های میکوریزی نعنا

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 81-94

معصومه احمدی خویی؛ لیلا شبانی؛ سمانه باقری