نویسنده = یاری‌زاده، کاظم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بیان ژن‌های ADS، DBR2 و SQS در پنج گونه مختلف درمنه (Artemisia)

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 43-52

مونا مقدمی؛ رامین حسینی؛ کاظم یاری‌زاده