نویسنده = محمودی کردی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آنتوژنی پرچم و مادگی در گل Falcaria vulgaris Bernh.

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 63-78

10.22108/ijpb.2018.100340.0

احمد عبداللهی؛ فاطمه محمودی کردی