نویسنده = قاسمی، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های بوم‌شناختی، رویشگاهی و ریخت‌شناختی Ephedra procera C.A.Mey. در مراتع کوهستانی ارومیه

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-20

10.22108/ijpb.2018.110216.1086

جواد معتمدی؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ فرهاد قاسمی؛ مهشید سوری