نویسنده = کرمی، ثریا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تحمل به تنش یخ‌زدگی در چهار رقم زیتون (بومی و خارجی) بر اساس شاخص-های فیزیولوژیک در شرایط خو‌سرمایی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 37-50

10.22108/ijpb.2019.115335.1137

طیبه بساکی؛ سید مجتبی خیام نکویی؛ ثریا کرمی؛ سکینه فرجی؛ مریم جلیلی