نویسنده = موسوی، سیده معصومه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر آبسیزیک اسید بر تنش اکسیداتیو در کشت‌های ساقه بادرنجبویه (Melissa officinalis)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 61-78

10.22108/ijpb.2019.116201.1147

سیده معصومه موسوی؛ لیلا شبانی؛ ندا میرآخورلی