نویسنده = خوشحال سرمست، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی درون شیشه‌ای دو گونه سرخدار از نقطه نظر تنوع اندوفیت و تغییرات پاکلی‌تاکسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

10.22108/ijpb.2020.116513.1150

آرزو جندواغله‌بوب؛ عظیم قاسم نژاد؛ کامران راهنما؛ مصطفی خوشحال سرمست