نویسنده = کرمی برزآباد، رضوان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه‌ای و شاخص سازی فیزیولوژیکی پلی ساکاریدها خارج سلولی در کشت سلول و تکثیر سیانوباکتری‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1398

10.22108/ijpb.2019.118374.1163

رضوان کرمی برزآباد؛ عاطفه سعادت خواه