نویسنده = سرآبادانی تفرش، راضیه
تعداد مقالات: 1
1. اثر تنش خشکی انتهای فصل بر تجمع و انتقال مجدد کربوهیدراتهای محلول میانگره های ساقه دو رقم جو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398

10.22108/ijpb.2020.118855.1171

راضیه سرآبادانی تفرش؛ زهرا سادات شبر؛ مریم شهبازی