دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1388 
5. تکوین گل آذین و گل در گونه amaricana Phytolacca (سرخاب کولی)

صفحه 37-46

سمیه نقی‌لو؛ محمدرضا دادپور؛ غلامرضا گوهری