دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، بهار 1392 
2. بهینه‌سازی شرایط باززایی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

صفحه 1-14

مهناز کرمی؛ محمدباقر باقریه‌نجار؛ مهناز اقدسی


3. اثر کلرید سدیم و سالیسیلیک اسید بر برخی شاخص‌های فتوسنتزی و تغذیه معدنی گیاه ذرت (Zea mays L.)

صفحه 15-30

نغمه مؤمنی؛ محمدجواد آروین؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ بتول کرامت؛ فاطمه دانشمند


5. مطالعه فلوریستیک و تعیین شکل‌های زیستی گیاهان معدن آهن گلالی

صفحه 45-58

بهروز عشقی ملایری؛ مهتاب عسگری نعمتیان؛ فاطمه کاظمینی؛ محمد مهدی دهشیری