اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 790
تعداد پذیرش 332
تعداد عدم پذیرش 401

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 42
تعداد مقالات 355
تعداد مشاهده مقاله 192855
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 215998
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 34 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 1025 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 127 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 847 روز
درصد پذیرش 42 %