بررسی سیستماتیکی گونه‌های Paspalum (Poaceae) در ایران
1. بررسی سیستماتیکی گونه‌های Paspalum (Poaceae) در ایران

زهرا فقیه؛ مریم کشاورزی؛ آرمان محمودی آطاقوری؛ سمانه مسافری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2020.121656.1201

چکیده
  Paspalum یکی از بزرگترین جنس‌های خانواده غلات است که در زیستگاه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری از مناطق ساحلی شنی تا باتلاق‌های شور وجود دارد. در ایران تنها دو گونه از این جنس وجود دارد که عمدتاً در سواحل جنوبی ...  بیشتر
مطالعه آت‌اکولوژی گونه Lolium rigidum Gaud. در استان مازندران
2. مطالعه آت‌اکولوژی گونه Lolium rigidum Gaud. در استان مازندران

ملیحه اوشیب نتاج؛ حسن شکرچی؛ محمد اکبرزاده؛ مریم کشاورزی

دوره 3، شماره 10 ، زمستان 1390، ، صفحه 37-46

چکیده
  مطالعات آت‌اکولوژی (aut-ecologi)، اطلاعاتی بنیادی برای مدیریت اکوسیستم‌های مرتعی به وجود می‌آورد. در این تحقیق، آت‌اکولوژی Lolium rigidum با نام فارسی چچم بررسی شده است. ابتدا پراکنش جغرافیایی، فنولوژی، گونه‌های ...  بیشتر