بررسی تنوع فلوریستیک-اکولوژیک و الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر Artemisia spicigera L. در شمال غرب ایران با استفاده از روش D.S.S.
1. بررسی تنوع فلوریستیک-اکولوژیک و الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر Artemisia spicigera L. در شمال غرب ایران با استفاده از روش D.S.S.

مرتضی عطری؛ عبدالکریم چهرگانی‌راد؛ سمیه یوسفی

دوره 4، شماره 12 ، تابستان 1391، ، صفحه 37-50

چکیده
  جنس Artemisia L. (Asteraceae) با حدود 200 تا 500 گونه، یکی از بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین جنس‌های قبیله Anthemideae است. برای بررسی وجود تنوع درون‌گونه‌ای Artemisia spicigera در شمال غرب ایران از روش تعیین زیستگاه ویژه (D.S.S.) استفاده ...  بیشتر
مطالعه‌‌ اثر غلظت‌های مختلف سرب و سالیسیلیک‌اسید بر برخی شاخص‌های رشد گیاه بادمجان (Solanum melongena L.)
2. مطالعه‌‌ اثر غلظت‌های مختلف سرب و سالیسیلیک‌اسید بر برخی شاخص‌های رشد گیاه بادمجان (Solanum melongena L.)

مجید توکلی؛ عبدالکریم چهرگانی‌راد؛ حسین لاری یزدی؛ علی پاکدل

دوره 3، شماره 7 ، بهار 1390، ، صفحه 29-40

چکیده
  میزان آلودگی محیط با فلزات سنگین در حال افزایش است و در این میان سرب یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های محیط است. سالیسیلیک‌اسید نیز به عنوان یک ترکیب آنتی‌توکسیک گیاهی شناخته شده است. بنابراین، در این پژوهش ...  بیشتر
مطالعه مراحل تکوین دانه گرده و تخمک در DC. Inula aucheriana
3. مطالعه مراحل تکوین دانه گرده و تخمک در DC. Inula aucheriana

عبدالکریم چهرگانی‌‌راد؛ سمیه حاجی صادقیان؛ فریبا محسن زاده

دوره 2، شماره 6 ، زمستان 1389، ، صفحه 15-28

چکیده
  در این پژوهش مراحل و چگونگی تکوین تخمک و دانه گرده در گیاه Inula aucheriana بررسی گردید. گل‌ها و غنچه‌ها در مراحل مختلف نمو برداشت شده، در FAA70 تثبیت و سپس در الکل 70% نگهداری شدند. نمونه‌ها پس از آماده‌سازی و قالب‌گیری ...  بیشتر
بررسی ویژگی‌های تکوینی دانه گرده و تخمک در گونه Centaurea iberica Trevir. ex Spreng
4. بررسی ویژگی‌های تکوینی دانه گرده و تخمک در گونه Centaurea iberica Trevir. ex Spreng

عبدالکریم چهرگانی‌راد؛ ناصر حسینی؛ منا ناظمی؛ حسین لاری یزدی

دوره 2، شماره 5 ، پاییز 1389، ، صفحه 63-74

چکیده
  مطالعات رویان‌شناختی جایگاه ویژه‌ای در علم گیاه‌شناسی و تاکسونومی گیاهی دارند. در این پژوهش مراحل و چگونگی تکوین تخمک و دانه گرده در گیاه Centaurea iberica بررسی شد. گل‌ها و غنچه‌ها در مراحل مختلف نمو برداشت ...  بیشتر
تنوع شیمیایی افراد گونه Astragalus verus Olivier (Fabaceae)، بر اساس الگوی فلاونوئیدی در غرب ایران
5. تنوع شیمیایی افراد گونه Astragalus verus Olivier (Fabaceae)، بر اساس الگوی فلاونوئیدی در غرب ایران

مهتاب عسگری نعمتیان؛ مرتضی عطری؛ عبدالکریم چهرگانی راد

دوره 2، شماره 4 ، تابستان 1389، ، صفحه 67-80

چکیده
  گون (Astragalus) به عنوان بزرگترین جنس گیاهان آونددار به شمار می‌رود. این جنس دارای 2500-3000 گونه و 250 بخش است. این بررسی به منظور تعیین و تشخیص تنوع درون گونه‌ای در افراد گونه Astragalus verus Olivier از نظر فلاونوئیدها ...  بیشتر