نویسنده = ������������������� ������������
شناسایی و اکولوژی دیاتومه‌های اپیلیتک رودخانه بابلرود

دوره 6، شماره 19، فروردین 1393، صفحه 43-56

بهرام پورحیدر خشکرودی؛ ناصر جعفری؛ علیرضا نقی‌نژاد


بررسی جامعه‌شناسی گیاهی جنگل‌های جلگه‌ای نور و سیسنگان، استان مازندران

دوره 5، شماره 16، شهریور 1392، صفحه 103-121

علیرضا نقی‌نژاد؛ سمیه زارع‌زاده