نویسنده = �������� ���������� ����������
مطالعه مراحل تکوین دانه گرده و تخمک در DC. Inula aucheriana

دوره 2، شماره 6، اسفند 1389، صفحه 15-28

عبدالکریم چهرگانی‌‌راد؛ سمیه حاجی صادقیان؛ فریبا محسن زاده