نویسنده = رقیه حاجی بلند
تأثیر تیمار سالیسیلیک اسید بر گیاه توتون (Nicotiana rustica) تحت تنش خشکی

دوره 7، شماره 25، مهر 1394، صفحه 17-28

قادر حبیبی؛ زینب صادق‌پور؛ رقیه حاجی‌بلند


تفاوت در جذب و بهره‌وری فسفر در دو رقم گیاه گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum Mill.)

دوره 6، شماره 21، شهریور 1393، صفحه 53-70

رقیه حاجی بلند؛ شیوا آقازاده؛ الناز رادپور