پاسخ‌های فیزیولوژیکی گیاه Vetiver zizanioides به شیرابه پسماند شهری
1. پاسخ‌های فیزیولوژیکی گیاه Vetiver zizanioides به شیرابه پسماند شهری

ساسان محسن‌زاده؛ نادره نادری؛ مهدی نظری

دوره 8، شماره 28 ، تابستان 1395، ، صفحه 79-96

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2016.20702

چکیده
  گیاه Vetiver zizanioides (وتیور) به دلیل تحمل به تغییرات اسیدیته خاک و دماهای متفاوت، رشد سریع توده زیستی و داشتن آستانه تحمل بالا در برابر ترکیبات آلی و غیرآلی از جمله فلزات سنگین موجود در شیرابه ناشی از عملیات ...  بیشتر
اثر سیلیکون و نانوسیلیکون در کاهش صدمات ناشی از تنش شوری بر گیاهچه ذرت
2. اثر سیلیکون و نانوسیلیکون در کاهش صدمات ناشی از تنش شوری بر گیاهچه ذرت

حمیدرضا زارع؛ زهره قنبرزاده؛ آسیه بهداد؛ ساسان محسن‎زاده

دوره 7، شماره 26 ، زمستان 1394، ، صفحه 59-74

چکیده
  تنش شوری بازدهی محصولات کشاورزی مانند ذرت به عنوان یکی از غلات مهم را کاهش می‌دهد. با توجه به این که سیلیکون دومین عنصر فراوان در خاک است و موجب کاهش تنش‌های زیستی و غیر زیستی در گیاهان می‌شود، هدف از ...  بیشتر
مطالعه ژن عامل رونویسی متصل‌شونده به عناصر پاسخ‌دهنده به تنش کم آبی در برخی ارقام گندم نان ایران
3. مطالعه ژن عامل رونویسی متصل‌شونده به عناصر پاسخ‌دهنده به تنش کم آبی در برخی ارقام گندم نان ایران

ساسان محسن‌زاده؛ جواد کریمی اندانی؛ حسن محبت‌کار

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1390، ، صفحه 69-76

چکیده
  پروتئین عامل رونویسی متصل‌شونده به عناصر پاسخ‌دهنده به تنش کم آبی، یکی از عوامل مهم رونویسی است که در بسیاری از گیاهان نقش کلیدی را در تحمل‌پذیری به تنش‌های محیطی ایفا می‌کند و تنها ویژۀ عالم گیاهی ...  بیشتر