نویسنده = مریم مددکار حقجو
پاسخ‌های فیزیولوژیک Spirulina platensis به نانوذرات تیتانیوم و سیترات

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 39-62

10.22108/ijpb.2023.135148.1297

ناهید پوربزرگی رودسری؛ مریم مددکار حق جو؛ علیرضا غیاثوند