پاسخ گیاه سویا (Glycine max) به تنش خشکی در رابطه با شاخص‎های رشد و برخی آنزیم‌های کلیدی متابولیسم کربن و نیتروژن
1. پاسخ گیاه سویا (Glycine max) به تنش خشکی در رابطه با شاخص‎های رشد و برخی آنزیم‌های کلیدی متابولیسم کربن و نیتروژن

مریم نصر اصفهانی؛ مریم مددکار حق‌جو

دوره 7، شماره 24 ، تابستان 1394، ، صفحه 77-89

چکیده
  تنش خشکی یکی از مهم‌ترین عوامل محدود کننده تولید محصول در گیاه سویا است. به همین دلیل، شناسایی مکانیسم‌های مرتبط با تحمل تنش خشکی در گیاه سویا به منظور بهبود و افزایش مقاومت به خشکی با روش‌های مهندسی ...  بیشتر
تأثیر تنش خشکی بر رشد و سیستم آنتی‌اکسیدان در سه رقم نخود
2. تأثیر تنش خشکی بر رشد و سیستم آنتی‌اکسیدان در سه رقم نخود

مریم نصر اصفهانی

دوره 5، شماره 15 ، بهار 1392، ، صفحه 111-124

چکیده
  کمبود آب از تنش‌های مهم غیر زیستی است که رشد گیاه و تولید محصول را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این مطالعه، تغییرات فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، شاخص‌های رشد، میزان پرولین و H2O2 و همچنین، سرعت ...  بیشتر