نویسنده = ������������ ��������
تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیک و آناتومیک گیاه بامیه (Hibiscus esculentus L.) تحت باندهای مختلف اشعه فرابنفش

دوره 5، شماره 16، شهریور 1392، صفحه 13-26

سروش کارگر خرّمی؛ رشید جامعی؛ سیاوش حسینی سرقین