بررسی تاثیر هم‌زمان اکسین و تیامین بر میزان فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین‌آمونیالیاز و محتوای ترکیبات فنلی در دو مرحلة رشد رویشی گیاه سویا (Glycin max)
1. بررسی تاثیر هم‌زمان اکسین و تیامین بر میزان فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین‌آمونیالیاز و محتوای ترکیبات فنلی در دو مرحلة رشد رویشی گیاه سویا (Glycin max)

نازی نادر نژاد؛ مهدیه حمزه نژادی؛ زهرا اسرار؛ حسین مظفری

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 53-68

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2017.94741

چکیده
  سویا (Glycin max L.) گیاهی سرشار از پروتئین، چربی‌های غیر‌اشباع، ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی است که نقش مهمی در سلامت انسان دارد. ایندول 3-­بوتیریک اسید (IBA) از تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بوده  که در تولید ...  بیشتر
مطالعه اثر پایه و رقم در فعالیت آنزیم PAL، تولید ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در گل، برگ و میوه گیاه پسته (Pistacia vera L.)
2. مطالعه اثر پایه و رقم در فعالیت آنزیم PAL، تولید ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در گل، برگ و میوه گیاه پسته (Pistacia vera L.)

نازی نادرنژاد؛ علی احمدی مقدم؛ جواد حسینی فرد؛ شهرام پورسیدی

دوره 5، شماره 15 ، بهار 1392، ، صفحه 95-110

چکیده
  در این تحقیق، نمونه‌برداری از برگ، گل، پوست میوه (در زمان رسیدگی) و مغز دانه با همکاری مرکز تحقیقات پسته از دو پایه اهلی و موتیکا و سه رقم احمد آقایی، اوحدی، کله‌قوچی انجام شد و نمونه‌ها از نظر فعالیت ...  بیشتر