نویسنده = ������������������ ����������
بررسی اثر دگرآسیبی علف هرز اویارسلام (Cyperus difformis)‌ بر مراحل پنجه‌زنی، گل‌دهی و رسیدن دانه برنج (Oryza sativa) طارم محلی

دوره 8، شماره 28، تیر 1395، صفحه 15-30

10.22108/ijpb.2016.20698

سکینه اسمعیلی کناری؛ منیر حسین‌زاده نمین؛ خدیجه کیارستمی؛ الهیار فلاح


بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید بر کاهش تنش شوری در کلزا (Brassica napus L.)

دوره 4، شماره 12، شهریور 1391، صفحه 69-82

خدیجه کیارستمی؛ نسرین عبدالملکی؛ مرتضی حیدری