بررسی ریخت‌شناسی سه‌گونه از جلبک‌های سبز خانوادۀ Polyphysaceae در آب‌های ساحلی خلیج فارس در جنوب ایران
1. بررسی ریخت‌شناسی سه‌گونه از جلبک‌های سبز خانوادۀ Polyphysaceae در آب‌های ساحلی خلیج فارس در جنوب ایران

جلوه سهرابی‌پور؛ رضا ربیعی

دوره 8، شماره 29 ، پاییز 1395، ، صفحه 53-64

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2016.21035

چکیده
  در پژوهش‌های انجام‌شده روی رستنی جلبکی سواحل خلیج فارس و دریای عمان در سال‌های 1388-1378، نمونه‌های کمیابی از خانوادۀ پلی‌فیزاسه (Polyphysaceae) از راستۀ Dasycladiales متعلّق به جلبک‌های سبز ردۀ Ulvophyceae از شاخۀ جلبک‌های ...  بیشتر