نویسنده = ������������ ��������������
وابستگی زنده‌مانی جداکشت‌های مریستم شاخه با جنبه‌های ریخت‌شناختی آن در انگور (Vitis vinifera)

دوره 3، شماره 9، آذر 1390، صفحه 27-38

غلامرضا گوهری؛ سمیه فریدی نیچران؛ سمیه نقی‌لو؛ علیرضا مطلبی‌آذر؛ محمدرضا دادپور


بررسی اندام‌زایی گل در گونه گل کاغذی (Bougainvillea spectabilis Willd.)

دوره 2، شماره 4، شهریور 1389، صفحه 11-19

غلامرضا گوهری؛ سمیه نقی لو؛ علی موافقی؛ محمدرضا دادپور


تکوین گل آذین و گل در گونه amaricana Phytolacca (سرخاب کولی)

دوره 1، شماره 1، دی 1388، صفحه 37-46

سمیه نقی‌لو؛ محمدرضا دادپور؛ غلامرضا گوهری