شناسایی و بررسی ارزش غذایی دو گونه جلبک تک سلولی Scenedesmus obliquus و Desmodesmus cuneatus تولید‌کننده اسیدهای چرب جدا‌سازی شده از دریاچه سد مهاباد، آذربایجان غربی
1. شناسایی و بررسی ارزش غذایی دو گونه جلبک تک سلولی Scenedesmus obliquus و Desmodesmus cuneatus تولید‌کننده اسیدهای چرب جدا‌سازی شده از دریاچه سد مهاباد، آذربایجان غربی

زهرا عسل‌پیشه؛ رضا حیدری؛ رامین مناف‌فر

دوره 4، شماره 11 ، بهار 1391، ، صفحه 61-72

چکیده
  جلبک‌های تک‌سلولی به عنوان منبع سرشار اسیدهای چرب غیر‌اشباع، رنگیزه‌هایی چون بتاکاروتن و دیگر متابولیت‌های غذایی و دارویی سال‌هاست که مورد توجه محققان علوم زیستی هستند. این جلبک‌ها به عنوان غذای ...  بیشتر