نویسنده = منصور افشار محمدیان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تغییرات فصلی برخی از ترکیبات فنلی در دو کلون چای (Camellia sinensis (L.) O Kuntze).

دوره 6، شماره 20، بهار 1393، صفحه 17-28

منصور افشار محمدیان؛ مریم مسیبی؛ معصومه جمال امیدی


3. تأثیرات مورفولوژیک و فیزیولوژیک القای پلی‌پلوئیدی در گیاه لیموترش (Citrus ourantifolia)

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 13-24

منصور افشار محمدیان؛ رقیه پوراکبری کسمایی؛ زینب امیدی؛ فائزه قناتی؛ علیرضا ترنگ