نویسنده = ���������� ���������������� ����������
مطالعه فلوریستیک و تعیین شکل‌های زیستی گیاهان معدن آهن گلالی

دوره 5، شماره 15، فروردین 1392، صفحه 45-58

بهروز عشقی ملایری؛ مهتاب عسگری نعمتیان؛ فاطمه کاظمینی؛ محمد مهدی دهشیری


تنوع شیمیایی افراد گونه Astragalus verus Olivier (Fabaceae)، بر اساس الگوی فلاونوئیدی در غرب ایران

دوره 2، شماره 4، شهریور 1389، صفحه 67-80

مهتاب عسگری نعمتیان؛ مرتضی عطری؛ عبدالکریم چهرگانی راد