نویسنده = �������������� ��������
تأثیر اکسین و عنصر مس بر رشد زعفران

دوره 6، شماره 19، فروردین 1393، صفحه 111-124

نسیم رضوانی؛ علی سروش‌زاده؛ مظفر شریفی