بررسی برخی صفات بیوشیمیایی نهال‌های دو ساله لیموآب شیراز (Citrus aurantifolia L. var. Mexican lime) در برابر تنش دمای پایین پس از تیمار با گلایسین بتائین
1. بررسی برخی صفات بیوشیمیایی نهال‌های دو ساله لیموآب شیراز (Citrus aurantifolia L. var. Mexican lime) در برابر تنش دمای پایین پس از تیمار با گلایسین بتائین

شایان احمدیان؛ رضا فتوحی قزوینی؛ محمود قاسم‌نژاد؛ ایوب ملااحمد نالوسی

دوره 6، شماره 19 ، بهار 1393، ، صفحه 141-150

چکیده
  گلایسین بتائین یکی از مهم‌ترین ترکیبات محلول سازگار (compatible solute) است که جایگزین آب آزاد سلول شده، ضمن ایفای نقش آنتی‌اکسیدانی، وظیفه حفاظت از پروتئین‌ها و غشا را نیز دارد. وجود آن در برخی گیاهان سبب افزایش ...  بیشتر