نویسنده = ��������������� ����������
بررسی مقاومت به خشکی در کلون‌های انتخابی چای (Camellia sinensis L.)

دوره 6، شماره 20، خرداد 1393، صفحه 155-170

زهرا مسعودیان؛ اکبر نورسته‌نیا؛ کوروش فلک‌رو