بررسی اثر غلظت‌های مختلف کینتین و 2,4-D بر ایجاد و رشد کالوسدر کشت رویان گیاه سرخدار (Taxus baccata L.)
1. بررسی اثر غلظت‌های مختلف کینتین و 2,4-D بر ایجاد و رشد کالوسدر کشت رویان گیاه سرخدار (Taxus baccata L.)

سید جواد داورپناه؛ مهرداد لاهوتی؛ رامین کریمیان

دوره 7، شماره 23 ، بهار 1394، ، صفحه 41-50

چکیده
  گیاه سرخدار (Taxus baccata L.) منبع اصلی پاکلی تاکسول است که در درمان سرطان زهدان و پستان به کار می‌رود. با توجه به این که تولید این دارو نیازمند قطع درختان سرخدار است و این گونه در خطر انقراض است ضروری است سیستم ...  بیشتر