نویسنده = ������������������� ����������
رستنی آلپی بخشی از کوه الوند در استان همدان

دوره 8، شماره 30، دی 1395، صفحه 89-104

10.22108/ijpb.2016.21122

محمد مهدی دهشیری؛ کیوان صفی‌خانی؛ حسین مصطفوی