کاهش تبلور سلولز با ایجاد جهش حذفی با‌ روش CRISPR/Cas9 در جایگاه P-CR زیرواحد CESA4 صنوبر سفید (Populus alba L.)
کاهش تبلور سلولز با ایجاد جهش حذفی با‌ روش CRISPR/Cas9 در جایگاه P-CR زیرواحد CESA4 صنوبر سفید (Populus alba L.)

شهنوش نیری؛ بهرام باغبان کهنه روز؛ سید عباس رافت

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 63-90

https://doi.org/10.22108/ijpb.2022.135394.1303

چکیده
  سلولز فراوان‌ترین هموپلی‌ساکارید خطی در طبیعت است که به‌علت طبیعت نیمه‌بلورین و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی منحصربه‌فرد برای بهره‌برداری در صنایع چوب و خمیر کاغذ، تولید سوخت زیستی و نانوسلولز همواره ...  بیشتر