نویسنده = ������������ ��������
تأثیر نوع و غلظت عوامل محرک بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و تولید متابولیت‌های ثانویه بافت کالوس گیاه مورینگا (Moringa oleifera L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22108/ijpb.2023.138311.1325

مهران نوروزپور؛ رسول اصغری؛ ناصر زارع؛ حسینعلی ابراهیمی؛ حامد پارسا؛ شیما بورنگ