بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مریم‌گلی دارویی (Salvia officinalis) با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر
1. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مریم‌گلی دارویی (Salvia officinalis) با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر

سید عباس میرجلیلی

دوره 8، شماره 28 ، تابستان 1395، ، صفحه 97-107

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2016.20703

چکیده
  سرده سلوی از تیره نعناییان، بیش از 900 گونه را شامل می‌شود که پراکندگی نسبتاً وسیعی در فلور گیاهی ایران دارد. تاکنون، حدود 58 گونه از این سرده در کشور شناسایی و گزارش شده که بالغ بر 17 گونه آن انحصاری ایران ...  بیشتر
بررسی تنوع فلوریستیک-اکولوژیک و الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر Artemisia spicigera L. در شمال غرب ایران با استفاده از روش D.S.S.
2. بررسی تنوع فلوریستیک-اکولوژیک و الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر Artemisia spicigera L. در شمال غرب ایران با استفاده از روش D.S.S.

مرتضی عطری؛ عبدالکریم چهرگانی‌راد؛ سمیه یوسفی

دوره 4، شماره 12 ، تابستان 1391، ، صفحه 37-50

چکیده
  جنس Artemisia L. (Asteraceae) با حدود 200 تا 500 گونه، یکی از بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین جنس‌های قبیله Anthemideae است. برای بررسی وجود تنوع درون‌گونه‌ای Artemisia spicigera در شمال غرب ایران از روش تعیین زیستگاه ویژه (D.S.S.) استفاده ...  بیشتر