کلیدواژه‌ها = پراکنش جغرافیایی
مطالعه فلوریستیکی و خاک‌شناسی محدوده آب‌بندان ملاط شهرستان لنگرود

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 101-124

10.22108/ijpb.2024.138139.1324

مریم مفیدنژاد؛ اصغر زمانی؛ کورش کمالی


بررسی فلوریستیک و اشکال‌‌ زیستی گیاهان مراتع کوهستانی درختک فریدن، اصفهان

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 77-96

10.22108/ijpb.2020.118292.1161

سعید دوازده امامی؛ آزاده اخوان روفیگر؛ جواد معتمدی؛ لیلی صفایی


معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت شده شیمبار (استان خوزستان)

دوره 7، شماره 23، فروردین 1394، صفحه 1-14

مهری دیناروند؛ حمید اجتهادی؛ محمد جنگجو؛ بهرام اندرزیان


بررسی فلوریستیک حوزه آبخیز نوژیان (استان لرستان)

دوره 6، شماره 20، خرداد 1393، صفحه 113-136

محمد مهرنیا؛ پروین رامک


مطالعه فلوریستیک و تعیین شکل‌های زیستی گیاهان معدن آهن گلالی

دوره 5، شماره 15، فروردین 1392، صفحه 45-58

بهروز عشقی ملایری؛ مهتاب عسگری نعمتیان؛ فاطمه کاظمینی؛ محمد مهدی دهشیری