بررسی ریخت‌شناختی گل‌آذین و مطالعه‎ ساختار تشریحی گل نر در سگ‌دندان گل‌گره‌ای (Pycnocycla nodiflora Decne. ex Boiss.) از تیره چتریان (Apiaceae)
1. بررسی ریخت‌شناختی گل‌آذین و مطالعه‎ ساختار تشریحی گل نر در سگ‌دندان گل‌گره‌ای (Pycnocycla nodiflora Decne. ex Boiss.) از تیره چتریان (Apiaceae)

نفیسه شیخ‌بهایی؛ فرخنده رضانژاد؛ سید منصور میرتاج الدینی

دوره 6، شماره 19 ، بهار 1393، ، صفحه 73-96

چکیده
  در پژوهش حاضر، ریخت‌شناسی و تشریح ساختار گل نر Pycnocycla nodiflora بررسی شد. به کارگیری شاخص‌هایی همچون: ویژگی‌های گل‌آذین، گلچه‌های چتر و میوه‌ها در رده‌بندی گیاهان تیره چتریان (Apiaceae) زمینه‌ کافی برای انجام ...  بیشتر