مطالعه آغازش و نمو اندام‌های گل در شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.)
1. مطالعه آغازش و نمو اندام‌های گل در شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.)

شیوا براتی؛ محمدرضا دادپور؛ سمیه نقی‌لو؛ علی موافقی

دوره 5، شماره 17 ، زمستان 1392، ، صفحه 41-52

چکیده
  شیرین‌‌بیان (Glycyrrhiza glabra) گیاهی علفی چندساله ‌از تیره باقلاییان است. مطالعات مقایسه‌ای تکوین گل برای درک بهتر تکامل گل در زیرتیره‌های این تیره حایز اهمیت است. هدف از مطالعه حاضر، ارایه مسیر تکوینی گل ...  بیشتر
مطالعه تکوین گل در گونه Amorpha fruticosa L. از تیره بقولات
2. مطالعه تکوین گل در گونه Amorpha fruticosa L. از تیره بقولات

معصومه خداوردی؛ سمیه نقی‌لو؛ محمدرضا دادپور؛ علی موافقی

دوره 4، شماره 14 ، زمستان 1391، ، صفحه 15-22

چکیده
  ساختار گل گیاه نیلک (Amorpha fructicosa L.) به علت داشتن یک گلبرگ منفرد در میان گیاهان تیره بقولات (Fabaceae) منحصر به فرد است. به منظور پی بردن به اساس تکوینی فقدان گلبرگ، آغازش و نمو اندام‌های گل در این گیاه، مطالعه ...  بیشتر