بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی قارچ میکوریزا و ازتوباکتر بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در شرایط تنش کم‌آبی
1. بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی قارچ میکوریزا و ازتوباکتر بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در شرایط تنش کم‌آبی

امیر رحیمی؛ بهنام دولتی؛ رضا امیرنیا؛ سعید حیدرزاده

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2019.116384.1149

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر کودهای زیستی بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله تحت شرایط تنش رطوبتی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. سطوح مختلف آبیارى ...  بیشتر
اثر رژیم‌های آبیاری و محلول‌پاشی هیومیک اسید بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی مرزه (Satureia hortensis)
2. اثر رژیم‌های آبیاری و محلول‌پاشی هیومیک اسید بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی مرزه (Satureia hortensis)

فرنوش صبوری؛ علیرضا سیروس مهر؛ حسین گرگینی شبانکاره

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 13-24

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2018.22437

چکیده
  گیاهان در دوران رشد خود با تنش‌های متعدد محیطی مواجه می‌شوند که هر‌یک از آنها با‌توجه‌به میزان حساسیت و مرحلة رشد گیاه آثار متفاوتی بر رشد و عملکرد آن دارند. آزمایش حاضر با هدف بررسی اثر رژیم‌های هیومیک ...  بیشتر
بررسی میزان بیان ژن‌های خانوادة CBL، در تنش خشکی و حملة ویروس در دو رقم حساس و مقاوم به خشکی گوجه‌فرنگی با روش PCR نیمه‌کمّی
3. بررسی میزان بیان ژن‌های خانوادة CBL، در تنش خشکی و حملة ویروس در دو رقم حساس و مقاوم به خشکی گوجه‌فرنگی با روش PCR نیمه‌کمّی

پیمان آقائی؛ محمدعلی ابراهیمی؛ سید علی حسینی تفرشی؛ مریم حائری نسب؛ شکوفه انتشاری

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 89-106

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2017.105448.1036

چکیده
  کلسیم، یک جزء حیاتی مهم برای شماری از مسیر‌های انتقال پیام در گیاهان است که به واسطه انواعی از گیرنده‌های اختصاصی از جمله پروتئین‌های شبه‌کلسی‌نورین B (CBL) در درک تنش‌های محیطی، عمل می‌کند. در پژوهش ...  بیشتر
پاسخ‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه چای ترش (Hibiscus sabdariffa) به تنش خشکی در حضور هورمون سالیسیلیک اسید
4. پاسخ‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه چای ترش (Hibiscus sabdariffa) به تنش خشکی در حضور هورمون سالیسیلیک اسید

مرضیه میرشکاری؛ علیرضا عینعلی؛ جعفر ولیزاده

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 21-38

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2017.100883.1002

چکیده
  سالیسیلیک اسید یکی از مولکول‌های سیگنال مهم تعدیل‌کنندة پاسخ‌های گیاهان در برابر تنش‌های محیطی است. در پژوهش حاضر، تاثیر به‌کار بردن سالیسیلیک اسید به‌صورت محلول‌پاشی روی برگ‌های گیاهچه‌های چای ...  بیشتر
بررسی میزان مقاومت به تنش خشکی گیاهچه‌های دو لاین گیاه تریتیکاله (Triticosecale × Wittmack) با تأکید بر برخی آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی و غیرآنزیمی
5. بررسی میزان مقاومت به تنش خشکی گیاهچه‌های دو لاین گیاه تریتیکاله (Triticosecale × Wittmack) با تأکید بر برخی آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی و غیرآنزیمی

سیده سارا حسینی؛ منیره چنیانی؛ مهرداد لاهوتی؛ علی گنجعلی

دوره 8، شماره 30 ، زمستان 1395، ، صفحه 27-42

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2016.21118

چکیده
  خشکی، یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارندة رشد و نمو گیاهان در محیط است. بنابراین برای بررسی تنش خشکی و ارزیابی سیستم‌های مقاومتی دو لاین ET83-20 و Sanabad گیاه تریتیکاله (Triticosecale × Wittmack)، غلة جدید ساختة دست بشر، ...  بیشتر
پاسخ گیاه سویا (Glycine max) به تنش خشکی در رابطه با شاخص‎های رشد و برخی آنزیم‌های کلیدی متابولیسم کربن و نیتروژن
6. پاسخ گیاه سویا (Glycine max) به تنش خشکی در رابطه با شاخص‎های رشد و برخی آنزیم‌های کلیدی متابولیسم کربن و نیتروژن

مریم نصر اصفهانی؛ مریم مددکار حق‌جو

دوره 7، شماره 24 ، تابستان 1394، ، صفحه 77-89

چکیده
  تنش خشکی یکی از مهم‌ترین عوامل محدود کننده تولید محصول در گیاه سویا است. به همین دلیل، شناسایی مکانیسم‌های مرتبط با تحمل تنش خشکی در گیاه سویا به منظور بهبود و افزایش مقاومت به خشکی با روش‌های مهندسی ...  بیشتر
بررسی برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه Salsola richteri در شرایط خشکی، در دو منطقه کویری استان خراسان جنوبی
7. بررسی برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه Salsola richteri در شرایط خشکی، در دو منطقه کویری استان خراسان جنوبی

مرضیه بهادران؛ پروانه ابریشم‌چی؛ حمید اجتهادی؛ فرشته قاسم‌زاده

دوره 7، شماره 24 ، تابستان 1394، ، صفحه 1-14

چکیده
  گیاه Salsola richteri از گیاهان تیره Chenopodiaceae است که گستره رویش آن در ایران، عرصه‌های بیابانی شمال و شرق کویر مرکزی ناحیه ایرانی-تورانی است. تحقیق حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های فیزیولوژیک این گیاه با شرایط خشکی ...  بیشتر
اثر تنش کمبود آب بر شاخص‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه زنیان (Carum copticum)
8. اثر تنش کمبود آب بر شاخص‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه زنیان (Carum copticum)

رؤیا رضوی‌زاده؛ مهدیه شفقت؛ شهلا نجفی

دوره 6، شماره 22 ، زمستان 1393، ، صفحه 25-38

چکیده
  گیاه زنیان (Carum copticum L.) از مهم‌ترین گیاهان تیره Apiaceae است و مصارف دارویی فراوانی دارد. به منظور بررسی اثر تنش کم‌آبی بر رشد، عملکرد، انباشت متابولیت‌های سازگار (پرولین و کربوهیدرات) و مواد مؤثره گیاه زنیان ...  بیشتر
تأثیر سایکوسل بر فعالیت‌های فتوسنتزی و اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) تحت تنش خشکی
9. تأثیر سایکوسل بر فعالیت‌های فتوسنتزی و اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) تحت تنش خشکی

بابک عندلیبی؛ فاطمه نوری

دوره 6، شماره 22 ، زمستان 1393، ، صفحه 91-104

چکیده
  خشکی به معنای کمبود رطوبت قابل استفاده خاک، مهم‌ترین تنش محیطی است که رشد و توسعه گیاهان را محدود می‌کند. فتوسنتز نیز فرآیند اصلی تعیین کننده رشد گیاهان است و توانایی حفظ این فرآیند در شرایط تنش‌های ...  بیشتر
مطالعه واکنش‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی چمن Agrostis stolonifera و Festuca arundinacea Schreb. نسبت به تنش خشکی
10. مطالعه واکنش‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی چمن Agrostis stolonifera و Festuca arundinacea Schreb. نسبت به تنش خشکی

ایوب ملااحمد نالوسی؛ عبداله حاتم‌زاده؛ محمود قاسم‌‌نژاد؛ محمد‌حسن علی بیگلویی

دوره 6، شماره 22 ، زمستان 1393، ، صفحه 105-116

چکیده
  تنش خشکی از مهم‌ترین عوامل محیطی محدود کننده رشد چمن‌ها در مناطق خشک و نیمه خشک است. در پژوهش حاضر، تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی دو گونه چمن، Agrostis stolonifera var. palustris و Festuca arundinacea Schreb. var ky 31 طی یک دوره 40 ...  بیشتر
بررسی مقاومت به خشکی در کلون‌های انتخابی چای (Camellia sinensis L.)
11. بررسی مقاومت به خشکی در کلون‌های انتخابی چای (Camellia sinensis L.)

زهرا مسعودیان؛ اکبر نورسته‌نیا؛ کوروش فلک‌رو

دوره 6، شماره 20 ، بهار 1393، ، صفحه 155-170

چکیده
  افزایش فعالیت سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی در برابر عوامل آسیب‌رسان نظیر گونه‌های فعال اکسیژن فعال ناشی از تنش خشکی، یک واکنش مرسوم در گیاهان محسوب می‌شود. در پژوهش حاضر، به منظور مطالعه این تحولات، آثار ...  بیشتر
تأثیر محلول‌پاشی متانول بر ویژگی‌های فتوسنتزی، فلوئورسانس کلروفیل و محتوای کلروفیل نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی
12. تأثیر محلول‌پاشی متانول بر ویژگی‌های فتوسنتزی، فلوئورسانس کلروفیل و محتوای کلروفیل نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی

سعیدرضا حسین‌زاده؛ اعظم سلیمی؛ علی گنجعلی؛ راهله احمدپور

دوره 5، شماره 18 ، زمستان 1392، ، صفحه 115-132

چکیده
  به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی متانول بر ویژگی‌های فتوسنتزی، فلوئورسانس و محتوای کلروفیل در گیاه نخود تحت تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شهریورماه سال 1390 ...  بیشتر
اثر پیش‌تیمار آسکوربیک اسید در گیاه گوجه‌فرنگی و واکنش به تنش خشکی میزان تنش اکسیداتیو، اسمولیت‌ها، ترکیبات فنلی و پروتئین
13. اثر پیش‌تیمار آسکوربیک اسید در گیاه گوجه‌فرنگی و واکنش به تنش خشکی میزان تنش اکسیداتیو، اسمولیت‌ها، ترکیبات فنلی و پروتئین

فاطمه دانشمند

دوره 5، شماره 18 ، زمستان 1392، ، صفحه 53-66

چکیده
  تنش خشکی باعث تحریک ساخته شدن گونه‌های فعال اکسیژن در سلول‌های گیاهی می‌شود و گونه‌های فعال اکسیژن نیز باعث پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی و آسیب به غشاهای سلولی می‌شوند. در مطالعه حاضر، آسکوربیک اسید ...  بیشتر
تأثیر تنش خشکی بر رشد و سیستم آنتی‌اکسیدان در سه رقم نخود
14. تأثیر تنش خشکی بر رشد و سیستم آنتی‌اکسیدان در سه رقم نخود

مریم نصر اصفهانی

دوره 5، شماره 15 ، بهار 1392، ، صفحه 111-124

چکیده
  کمبود آب از تنش‌های مهم غیر زیستی است که رشد گیاه و تولید محصول را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این مطالعه، تغییرات فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، شاخص‌های رشد، میزان پرولین و H2O2 و همچنین، سرعت ...  بیشتر
بررسی اثر غلظت‌های متفاوت نیتروپروساید سدیم (SNP) در تخفیف صدمات اکسیداتیو ناشی از تنش خشکی در گیاه گوجه‌فرنگی
15. بررسی اثر غلظت‌های متفاوت نیتروپروساید سدیم (SNP) در تخفیف صدمات اکسیداتیو ناشی از تنش خشکی در گیاه گوجه‌فرنگی

فاطمه نصیبی

دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1390، ، صفحه 63-74

چکیده
  تنش خشکی یکی از مهم‌ترین تنش‌هایی است که از رشد گیاهان جلوگیری می‌کند. این تنش با ایجاد اختلال در تعادل بین تولید گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) و فعالیت‌های دفاعی آنتی‌اکسیدان گیاه، ایجاد تنش اکسیداتیو ...  بیشتر
تأثیر پیش‏تیمار با سالیسیلیک‌اسید بر بنیه و رشد گیاهچه کلزا (Brassica napus) در شرایط کمبود آب
16. تأثیر پیش‏تیمار با سالیسیلیک‌اسید بر بنیه و رشد گیاهچه کلزا (Brassica napus) در شرایط کمبود آب

ساقی میارصادقی؛ فرید شکاری؛ رضا فتوت؛ اسماعیل زنگانی

دوره 2، شماره 6 ، زمستان 1389، ، صفحه 55-70

چکیده
  یکی از تأثیرات کاهش میزان آب در خاک، کاهش در رشد و نمو گیاهچه‌های سبز شده و تغییر در نمود مزرعه‌ای آنها تحت چنین شرایطی است. مشخص گردیده که پیش‌تیمار بذرها موجب بهبود برخی خصوصیات گیاهچه‌ای و گیاهان ...  بیشتر