بهینه‌سازی القاء جنین‌زایی سوماتیکی مستقیم و باززایی گیاهچه در گلابی اروپایی
1. بهینه‌سازی القاء جنین‌زایی سوماتیکی مستقیم و باززایی گیاهچه در گلابی اروپایی

عاطفه عامری؛ غلامحسین داوری نژاد؛ نسرین مشتاقی؛ علی تهرانی فر

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 43-58

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2019.113212.1113

چکیده
  به منظور بررسی القای جنین‌‌زایی سوماتیکی، ریز‌نمونه‌های کوتیلدون بالغ، نابالغ و آندوسپرم ارقام نظنزی، قوسی، درگزی و ویلیامز حاصل از میوه‌های 40 تا 100 روز پس از گرده‌افشانی، در محیط کشت‌‌های MS)، SH ...  بیشتر
بررسی کالوس‌زایی و توان آنتی‌اکسیدانی عصارۀ متانولی حاصل از ریزنمونه‌های مختلف گیاه Teucrium polium
2. بررسی کالوس‌زایی و توان آنتی‌اکسیدانی عصارۀ متانولی حاصل از ریزنمونه‌های مختلف گیاه Teucrium polium

مرجان جاویدی مقدم؛ منیره چنیانی؛ علی گنجعلی؛ مهرداد لاهوتی

دوره 8، شماره 29 ، پاییز 1395، ، صفحه 37-52

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2016.21034

چکیده
  کلپوره (Teucrium polium L.) گیاه دارویی از خانوادۀ نعناع (Lamiaceae) است. روش کشت بافت این گیاه به‌ سبب کوتاه‌بودن دورۀ رشد و خطر انقراض آن کارآمد به نظر می‌رسد. این گیاه با خاصیت آنتی‌اکسیدانی بالا، خواصّ درمانی ...  بیشتر
بررسی اثر غلظت‌های مختلف کینتین و 2,4-D بر ایجاد و رشد کالوسدر کشت رویان گیاه سرخدار (Taxus baccata L.)
3. بررسی اثر غلظت‌های مختلف کینتین و 2,4-D بر ایجاد و رشد کالوسدر کشت رویان گیاه سرخدار (Taxus baccata L.)

سید جواد داورپناه؛ مهرداد لاهوتی؛ رامین کریمیان

دوره 7، شماره 23 ، بهار 1394، ، صفحه 41-50

چکیده
  گیاه سرخدار (Taxus baccata L.) منبع اصلی پاکلی تاکسول است که در درمان سرطان زهدان و پستان به کار می‌رود. با توجه به این که تولید این دارو نیازمند قطع درختان سرخدار است و این گونه در خطر انقراض است ضروری است سیستم ...  بیشتر
تأثیر غلظت‌های مختلف 2,4-D بر جنین‌زایی سوماتیکی با استفاده از کشت لایه نازک سلولی هیپوکوتیل یونجه، رقم‌های Karysary و Rangelander
4. تأثیر غلظت‌های مختلف 2,4-D بر جنین‌زایی سوماتیکی با استفاده از کشت لایه نازک سلولی هیپوکوتیل یونجه، رقم‌های Karysary و Rangelander

عامر محمدی نسب؛ علیرضا مطلبی آذر؛ رحمت اله پرندین

دوره 3، شماره 7 ، بهار 1390، ، صفحه 73-84

چکیده
  این تحقیق برای بررسی پاسخ‌های ریخت‌زایی لایه نازک سلولی هیپوکوتیل دو رقم یونجه (Karysary و Rangelander) و نیز بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف 2,4-D بر جنین‌زایی سوماتیکی انجام گرفت. بذور استریل روی محیط‌کشت SH کشت شدند. ...  بیشتر