بررسی جذب و تجمع سرب در مراحل مختلف رشد و نمو بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla)
1. بررسی جذب و تجمع سرب در مراحل مختلف رشد و نمو بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla)

سیده زهره صادری؛ فاطمه زرین کمر؛ حسین زینلی

دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1390، ، صفحه 53-62

چکیده
  آلودگی ناشی از حضور فلزات سنگین در خاک‌های کشاورزی، یکی از مهمترین مشکلات اکولوژیک در سطح جهان است. بر اساس داده‌های آژانس حفاظت محیط‌زیست، سرب مهمترین فلز آلاینده است. در این تحقیق، با توجه به اهمیت ...  بیشتر