بهبود ویژگی‌های مورفولوژیک، بیوشیمیایی و پس از برداشت گل ژربرا(Gerbera jamesonii ‘Dune’) با کاربرد اسید‌هیومیک و قارچ میکوریز
بهبود ویژگی‌های مورفولوژیک، بیوشیمیایی و پس از برداشت گل ژربرا(Gerbera jamesonii ‘Dune’) با کاربرد اسید‌هیومیک و قارچ میکوریز

هاجر آفرین؛ زهره جبارزاده؛ محسن برین

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 91-112

https://doi.org/10.22108/ijpb.2023.135151.1296

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر اسید‌هیومیک و قارچ میکوریز روی گل بریدنی ژربرا رقم دانی (Dune)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار در شرایط کشت هیدروپونیک اجرا شد. فاکتور اول: ...  بیشتر
تأثیر متیل‏جاسمونات و تنش شوری روی برخی خصوصیات ریخت‌شناسی و عملکرد گل در بابونه آلمانی (Matricaria chamomilia L.)
تأثیر متیل‏جاسمونات و تنش شوری روی برخی خصوصیات ریخت‌شناسی و عملکرد گل در بابونه آلمانی (Matricaria chamomilia L.)

فاطمه سلیمی؛ فرید شکاری

دوره 4، شماره 11 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 27-38

چکیده
  به منظور ارزیابی تأثیر متیل‏جاسمونات و تنش شوری بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد گل بابونه آلمانی، آزمایشی با عوامل محلول‌‏پاشی با متیل‏جاسمونات در سطوح صفر (بدون افشانه با متیل‏جاسمونات ...  بیشتر
ویژگی‌های رویشی نهال‌های صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides) تحت تنش غرقابی
ویژگی‌های رویشی نهال‌های صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides) تحت تنش غرقابی

احسان قنبری؛ مسعود طبری؛ احسان ساداتی

دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1390، ، صفحه 47-58

چکیده
  صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides) یکی از گونه‌های مهم خانواده Salicaceae است که در آمریکای شمالی پراکنش داشته و در دهه‌های اخیر، از کشت و توسعه آن در استان‌های شمالی کشور استقبال شده است. در این مطالعه، پاسخ‌های ...  بیشتر