بررسی صفات تشریحی برگ پسته وحشی (Pistacia atlantica var kurdica)
1. بررسی صفات تشریحی برگ پسته وحشی (Pistacia atlantica var kurdica)

نسرین سیدی؛ سید غلامعلی جلالی؛ محمد مقدم

دوره 5، شماره 16 ، تابستان 1392، ، صفحه 71-80

چکیده
  پسته وحشی از درختان مناطق نیمه‌خشک ایران محسوب می‌شود که از نظر مسایل زیست‌محیطی و اقتصادی-‌اجتماعی اهمیّت ویژه‌ای دارد. این گونه به خوبی مطالعه تشریحی نشده است و در برخی حالات تشخیص آن از سایر واریته‌های ...  بیشتر