بررسی تغییرات فصلی برخی از ترکیبات فنلی در دو کلون چای (Camellia sinensis (L.) O Kuntze).
1. بررسی تغییرات فصلی برخی از ترکیبات فنلی در دو کلون چای (Camellia sinensis (L.) O Kuntze).

منصور افشار محمدیان؛ مریم مسیبی؛ معصومه جمال امیدی

دوره 6، شماره 20 ، بهار 1393، ، صفحه 17-28

چکیده
  گیاه چای (Camellia sinensise L.) یکی از مهم‌ترین منابع برای مطالعه ترکیبات فعال زیستی است. عواملی نظیر: نوع کلون‌ها، فصل برداشت، شرایط کشت و سن برگ‌های چای، به عنوان عوامل تأثیرگذار در کیفیت چای شناخته می‌شوند. ...  بیشتر
بررسی مقاومت به خشکی در کلون‌های انتخابی چای (Camellia sinensis L.)
2. بررسی مقاومت به خشکی در کلون‌های انتخابی چای (Camellia sinensis L.)

زهرا مسعودیان؛ اکبر نورسته‌نیا؛ کوروش فلک‌رو

دوره 6، شماره 20 ، بهار 1393، ، صفحه 155-170

چکیده
  افزایش فعالیت سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی در برابر عوامل آسیب‌رسان نظیر گونه‌های فعال اکسیژن فعال ناشی از تنش خشکی، یک واکنش مرسوم در گیاهان محسوب می‌شود. در پژوهش حاضر، به منظور مطالعه این تحولات، آثار ...  بیشتر