موضوعات = فیزیولوژی گیاهی
تأثیر پیش‌تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی بذر، رشد و شاخص‌های بیوشیمیایی گیاهچه‌های کینوا (Chenopodium quinoa willd.) تحت تنش کادمیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.22108/ijpb.2024.138548.1330

فاطمه محمودی؛ پریسا شیخ زاده؛ ناصر زارع؛ بهروز اسماعیل پور


اثر کاربرد خاکی زئولیت طبیعی و کود دامی بر شاخص های فیزیولوژیکی تاک انگور در شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.22108/ijpb.2024.139739.1340

محمدرضا زکایی خسروشاهی؛ روح الله کریمی؛ امین ترنجیان


بهره‌گیری از سیستم زیست‌سنجی گیاهی به‌منظور شناسایی ‏کارکرد زیستی انواع هورمون اکسین

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 61-74

10.22108/ijpb.2023.137352.1318

آزاده خادم؛ زهرا سرگزی مقدم؛ سنا انصاری؛ احمد شریفی؛ مهدیه خرازی


پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه زعفران طی ‏برهم‌کنش ملاتونین و تنش خشکی

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 91-108

10.22108/ijpb.2023.138544.1329

پروانه همتی حسن گاویار؛ حمزه امیری؛ مارینو بی. آرنائو؛ سیف الله بهرامی کیا


برخی شاخصهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه آلوئهورا (Aloe vera) تحت تیمار پسابهای شهری و صنعتی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-16

10.22108/ijpb.2022.134064.1291

ساره ابراهیمی نوکنده؛ سید مهدی رضوی؛ منصور افشار محمدیان


پاسخ‌های فیزیولوژیک Spirulina platensis به نانوذرات تیتانیوم و سیترات

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 39-62

10.22108/ijpb.2023.135148.1297

ناهید پوربزرگی رودسری؛ مریم مددکار حق جو؛ علیرضا غیاثوند


اثر تیمارهای مختلف بر افزایش عمر گلجایی گل شاخه بریده لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum)

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 15-32

10.22108/ijpb.2022.130564.1260

فاطمه عبدلی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ جلال غلام نژاد